BIM ( Building Information Modeling ) - CAD Network

BIM ( Building Information Modeling ) - CAD Network

BIM ( Building Information Modeling ) - CAD Network

BIM ( Building Information Modeling ) - CAD Network

BIM ( Building Information Modeling ) - CAD Network
BIM ( Building Information Modeling ) - CAD Network

BIM ( Building Information Modeling )

BIM ( Building Information Modeling ) là một phương pháp để tối ưu hóa thiết kế quá trình thi công và vận hành của công trình xây dựng. Về cơ bản BIM được hình thành bởi một mô hình 3D trên máy tính và có thể được nâng cấp bằng cách thêm thông tin như thời gian, chi phí sử dụng và kết quả là dự án sẽ tạo ra một tập hợp các mô hình BIM với thông tin chính xác , có thể được sử dụng trong suốt vòng đời dự án . Bằng cách này các đối tác tham gia dự án có thể xem xét trước và đánh giá hiệu quả của nó trước khi thực hiện . Để bắt kịp xu hướng thì CAD Network cũng đã và đang cung cấp dịch vụ công nghệ BIM. Những sản phẩm đầu tiên làm ra đã nhận được sự đánh giá rất cao từ đối tác là những công ty kiến trúc hàng đầu Nhật Bản.